Vad är plexiglas?

Vad är plexiglas?

Plexiglas är en populär typ av akrylplast som används i en mängd olika produkter, bland annat inom arkitektur, fordonsindustrin och hushållsprodukter.

Plexiglas är lättare att bearbeta än glas, vilket gör det enklare att skära och anpassa till olika storlekar och former. Det är också mycket mer beständigt än glas, vilket gör det mindre känsligt för sprickor och skador.

Alla produkter vi säljer är till 100% gjort på återbrukat plexiglas.

Varför plexiglas?

Genom att använda våra produkter gör du en insats för miljön, då materialet får ny användning stället för att bli skickat till tippen.

Våra plexiprodukter är snygga och funktionella, men även extremt slitstarka. Du kan tappa dem, kasta bollar på dem, och göra lite allt möjligt - de kommer inte gå sönder eller få sprickor.

Genom att återanvända produkten minskar man mängden avfall som genereras, vilket i sin tur leder till en minskad miljöbelastning.

P.S

Skulle du inte vilja använda din produkt längre så är den helt återvinningsbar och sorteras i brännbart. Den kommer då bli energi i ett värmekraftverk och sannolikt komma till användning en tredje gång. Bra, va?